توازن - تحقیقات حسابداری و حسابرسی جواد پورغفار مدرس دانشگاه "اللهم عجل لولیك الفرج" این سایت برای بحث وتبادل نظر در حوزه های مختلف علمی، پژوهشی،اجتماعی، اعتقادی و بویژه ابعاد مختلف حسابداری با اندیشمندان ، فرهیختگان و دانشجویان گرامی طراحی شده است .امید است با حضور و نظرات ارزشمندتان ما را درجهت ارتقای كیفیت مطالب این سایت یاری فرمایید.از كسانیكه علاقمند به ارسال مطلب در حوزه های مختلف می باشند صمیمانه استقبال می كنیم. در این وب سعی بر این است علاوه بر طرح مطالب تخصصی و پژوهشی در حوزه حسابداری و حسابرسی ، در مورد مسائل روز اجتماعی و فرهنگی،مذهبی ،اعتقادی و همینطور معرفی انسانهای والا و مطالب مفید و ارزنده نیز ارائه شود انشاءالله كه بتوانیم رضایت پرودگار و رضایت مخاطبین عزیز به ویژه دانشجویان گرامی كه آینده سازان میهن اسلامیمان ایران خواهندبود فراهم آوریم. http://tavazon.ir 2020-07-12T13:48:46+01:00 text/html 2019-09-30T15:27:14+01:00 tavazon.ir جواد پورغفار موضوعات سیستم های اطلاعاتی حسابداری http://tavazon.ir/post/985 1<font size="4" face="Mihan-Nassim">- <a href="http://www.hesabras.com/Content/media/article/hesabdari%20elm%20ya%20fan-68_0.pdf" target="" title="حسابداری علم است یا فن؟">حسابداری علم است یافن؟ مجله حسابرس شماره 68 آذر- دی 1392</a><br>2-تاریخچه حسابداری در ایران وجهان : مطالب جزوه بعلاوه مقاله</font><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="https://acctgrev.ut.ac.ir/article_36592_c06c5ba019e042623493dc4efa8a973f.pdf"> واکاوی الواح گلی استحکامات تخت جمشید با تمرکز بر شیوة حسابداری و دفترداری</a></font><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp; مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی. دوره 20، شماره 4، زمستان 1392</font><br><font size="4" face="Mihan-Nassim">3- مبانی نظری سیستم های اطلاعاتی حسابداری <br>4- مراحل اساسی طراحی سیستم و اطلاعات و روشهای مستندسازی<br>5-</font><font size="4" face="Mihan-Nassim"><a href="http://ensani.ir/fa/article/download/54811" target="" title="تاثیر تجارت الکترونیک بر حسابداری و آموزش حسابداری (افول عصر پاچیولی)">تاثیر تجارت الکترونیک بر حسابداری و آموزش حسابداری(افول عصر پاچیولی)</a><br>6-تشریح چرخه درآمد<br></font><br> text/html 2018-02-05T18:09:40+01:00 tavazon.ir جواد پورغفار شاخص‌های کلیدی کل کشور http://tavazon.ir/post/982 <p style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: bmifont; "><div class="itemBody" style="text-align: center; padding-top: 24px; padding-right: 0px; padding-bottom: 8px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 25px; margin-bottom: 0px; margin-left: 25px; "><font class="Apple-style-span" color="#4D4D4D" size="4"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; line-height: 17px;"><img src="https://www.amar.org.ir/portals/0/images/banners/slideshow/index_site94.jpg"></span></font></div></span></p> text/html 2018-02-05T17:52:00+01:00 tavazon.ir جواد پورغفار سال نامه آماری سال 1395 استان آذربایجان شرقی http://tavazon.ir/post/980 <br><div class="summary"> </div><div class="image" align="center">سال نامه آماری سال 1395 استان آذربایجان شرقی<div class="summary"> </div><div class="content"><div class="image"><a target="_blank" href="https://azsharghi.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?Mode=Image&amp;FileId=1f4d7e26-3955-4e75-b1d9-b74d4e2e90ae"><img class="pictureItem mainpicture" src="https://azsharghi.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?Mode=Image&amp;Width=200&amp;FileId=1f4d7e26-3955-4e75-b1d9-b74d4e2e90ae"></a></div><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><strong>گزیده اطلاعات سالنامه 1395</strong></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><strong><a href="https://azsharghi.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=8e277d97-c153-473b-a76f-b6f454285e80&amp;Mode=Preview" target="_blank">فهرست مندرجات</a></strong></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 18px;"><a href="https://azsharghi.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=c105b301-d80b-4aa8-ab6e-2012e752ef56&amp;Mode=Preview" target="_blank" tabindex="-1">فصل1: سرزمین و آب‌ و هوا</a></span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 18px;"><a href="https://azsharghi.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=cca1357e-c942-4d45-9c9d-4e56bc904628&amp;Mode=Preview" target="_blank" tabindex="-1">فصل2: جمعیت</a></span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 18px;"><a href="https://azsharghi.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=50eeeee3-6530-4ed7-b16e-c25f8444345f&amp;Mode=Preview" target="_blank" tabindex="-1">فصل3: نیروی انسانی</a></span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 18px;"><a href="https://azsharghi.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=26a997e9-0993-4b60-806a-9afce29478f9&amp;Mode=Preview" target="_blank" tabindex="-1">فصل4: كشاورزی، جنگلداری و شیلات</a></span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 18px;"><a href="https://azsharghi.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=41d99070-b7a0-44f4-ac47-be600d8865a2&amp;Mode=Preview" target="_blank" tabindex="-1">فصل5: معدن</a></span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 18px;"><a href="https://azsharghi.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=c4dc3239-664b-49ed-88e2-686b66c2c1ec&amp;Mode=Preview" target="_blank" tabindex="-1">فصل6: نفت و گاز</a></span></strong></p><br></div></div> text/html 2017-10-31T12:41:04+01:00 tavazon.ir جواد پورغفار متن کامل قانون برنامه ششم توسعه http://tavazon.ir/post/979 <div align="center"><figure><font size="5" face="Mihan-Nassim"><a href="https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/12/28/1360457/%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87"><img src="https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/05/12/139505121138082158271304.jpg" alt="برنامه ششم توسعه" class="img-responsive" height="262" width="377"></a></font></figure></div><font size="5" face="Mihan-Nassim"><br></font><p dir="RTL" style="text-align:center"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><span style="color:#c0392b"><strong>قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی</strong></span></font></p><p dir="RTL" style="text-align:center"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><span style="color:#c0392b"><strong>جمهوری اسلامی ایران</strong></span></font></p><p dir="RTL" style="text-align:center"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><span style="color:#c0392b"><strong>(1400 -1396)</strong></span></font></p> text/html 2017-10-29T03:52:38+01:00 tavazon.ir جواد پورغفار چرا یک پایان نامه مقاله بیس میخواد ؟ http://tavazon.ir/post/977 <font size="5" face="Mihan-Nassim"><span style="font-size: 14pt;"></span> </font><p style="text-align: right;" dir="rtl"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><span style="font-size: 14pt;"><br></span></font></p><font size="5" face="Mihan-Nassim"> </font><p style="text-align: right;" dir="rtl"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><img style="vertical-align: middle; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://isihome.ir/img/cms/isi logo site.jpg" alt="" height="200" width="400"></font></p><font size="5" face="Mihan-Nassim"> </font><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="5" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><font size="5" face="Mihan-Nassim"> </font><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><span style="font-size: 10pt;">ما توی سایت خانه مقالات ایران توضیح دادیم که <span style="color: #800000;"><strong><a href="http://isihome.ir/content/49-مقاله_بیس_مدیریت_isi_مقاله" target="_blank"><span style="color: #800000;">مقاله بیس چیست</span></a></strong></span> و چه خصوصیاتی دارد در این بخش قصد داریم تا برای شما بازگو کنیم چرا بهتر است پایان نامه شما دارای مقاله بیس باشد، البته وقتی در این متن حرفی از پایان نامه می زنیم منظور ما پایان نامه های کارشناسی ارشد و تمرکز ما با توجه به حوزه فعالیتی که داریم دانشجویان رشته مدیریت می باشد.</span></font></p><font size="5" face="Mihan-Nassim"> </font><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><span style="font-size: 10pt;">زیرا که دانشجویان دکترا در پایان نامه خود باید به دنبال موضوعات جدید و خلق مدل جدید با موضوع پژوهشی خود می باشد. پس سخن ما بیشتر دانشجویان کارشناسی ارشد می باشد هرچند دانشجویان دوره های دکتری نیز از مقالات بیس جهت تحقیقات خود استفاده می کنند.</span></font></p><font size="5" face="Mihan-Nassim"> </font> text/html 2017-09-21T07:43:25+01:00 tavazon.ir جواد پورغفار آموزش جامع مقاله نویسی http://tavazon.ir/post/976 <font size="5" face="Mihan-Nassim"> برای دریافت فایل آموزش جامع مقاله نویسی <a href="http://shbu.ac.ir/forms/M-Mali/10.pdf" target="" title="اینجا">اینجا</a> کلیک نمایید.</font><br> text/html 2017-04-10T14:20:47+01:00 tavazon.ir جواد پورغفار نمایه مقاله http://tavazon.ir/post/974 <div align="justify"><font size="5" face="Mihan-Nassim">مقاله ای از اینجانب جواد پورغفار و استاد ارجمند جناب آقای دکتر فشاری با عنوان "بررسی و تبیین الگوی اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران"در پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی نمایه شد. </font><font size="5" face="Mihan-Nassim">برای دریافت و مشاهده این مقاله <a href="http://agharbi.sazandegi.ir/sites/index.php?Page=detailpaperarchive&amp;UID=3677483" target="_blank" title="اینجا">اینجا</a> کلیک نمایید.</font><br><br><br></div> text/html 2017-02-06T16:13:03+01:00 tavazon.ir جواد پورغفار سوالات تخصصی http://tavazon.ir/post/972 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <w:DoNotOptimizeForBrowser/> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <table class="MsoNormalTable" style="width:100.0%;mso-cellspacing:0cm;mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt: 7.5pt 7.5pt 7.5pt 7.5pt" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left" width="100%"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes"> <td style="padding:7.5pt 7.5pt 7.5pt 7.5pt"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal;mso-outline-level:2"><b><span style="font-size: 18.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">1) What are the items of balance sheet?</span></b></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1;mso-yfti-lastrow:yes"> <td style="padding:7.5pt 7.5pt 7.5pt 7.5pt" valign="top"> <ul style="margin-top:0cm" type="disc"><li class="MsoNormal" style="color:black;margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:36.0pt"><span style="color:windowtext"><a href="https://users.wfu.edu/palmitar/Law&amp;Valuation/chapter%203/3-2-1.htm#assets"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;text-decoration: none;text-underline:none">assets</span></a></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"> </span></li><li class="MsoNormal" style="color:black;margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:36.0pt"><span style="color:windowtext"><a href="https://users.wfu.edu/palmitar/Law&amp;Valuation/chapter%203/3-2-1.htm#liabilities"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;text-decoration: none;text-underline:none">liabilities</span></a></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"> </span></li><li class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:36.0pt"><a href="https://users.wfu.edu/palmitar/Law&amp;Valuation/chapter%203/3-2-1.htm#equity"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black;text-decoration: none;text-underline:none">owners' equity</span></a><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black"> </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></li></ul> </td> </tr> </tbody></table> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt" align="left"><b><span style="font-size:14.0pt">2) What are the requirements of recognition of assets at balance sheet?</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal" align="left"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>(a) The firm owns or controls the right to use the item.</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; text-align:justify;line-height:normal" align="left"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">(b) It is probable that the future economic benefits embodied in the asset will eventuate; and</span></p> <p style="text-align:justify" align="left"><span style="color:black"></span><span dir="RTL" style="font-size:18.0pt;color:black;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"> </span>(c) The asset possesses a cost or other value that can be measured reliably.</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <w:DoNotOptimizeForBrowser/> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2017-01-17T10:01:55+01:00 tavazon.ir جواد پورغفار هزینه یابی بر مبنای فعالیت فازی http://tavazon.ir/post/969 <font face="Mihan-Nassim"> </font><div align="center"><font face="Mihan-Nassim"><a><img id="ju_cover" src="http://jma.srbiau.ac.ir/data/jma/coversheet/cover_fa.jpg" alt="حسابداری مدیریت" width="164" height="235"><br></a></font> <table dir="rtl" width="98%" cellspacing="2" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr valign="top"><td class="arial" width="100%"><font face="Mihan-Nassim"><br></font></td></tr><tr><td colspan="2" style="padding: 7px 5px 0 5px"> <font face="Mihan-Nassim"><b class="arial">مقاله 1</b>، <a href="http://jma.srbiau.ac.ir/issue_220_1046_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+1%D8%8C+%D9%BE+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%872%28%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1387%29%D8%8C+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1387%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-101.html">دوره 1، پ شماره2(زمستان 1387)</a>، زمستان 1387، صفحه 1-15 &nbsp;<a style="display: noned;" href="http://jma.srbiau.ac.ir/?_action=xml&amp;article=5188" title="XML" target="_blank"><img alt="XML" src="http://jma.srbiau.ac.ir/images/icon/xml1.png" style="vertical-align: middle;" border="0"></a> <span class="spdf"><a href="http://jma.srbiau.ac.ir/article_5188_b7651ce436d816b1b2be2aa0d5e02f2f.pdf" target="_blank" class="pdf">اصل مقاله (705 K)</a></span></font> </td></tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 0 5px 2px 5px" id="ar_tp"><font face="Mihan-Nassim">نوع مقاله: مقاله پژوهشی</font></td> </tr> <tr><td colspan="2" style="padding: 1px 5px 1px 5px" class="arial"><font face="Mihan-Nassim"><b>نویسندگان</b></font></td></tr> <tr><td colspan="2" style="padding: 1px 5px 1px 5px"> <font face="Mihan-Nassim"><a href="http://jma.srbiau.ac.ir/?_action=article&amp;au=30869&amp;_au=%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1+%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C++%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3+%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87">دکتر یحیی حساس یگانه<sup>*</sup> </a><sup><a href="http://jma.srbiau.ac.ir/article_5188_220.html#au1">1</a></sup> ؛ <a href="http://jma.srbiau.ac.ir/?_action=article&amp;au=32169&amp;_au=%D8%AD%D8%AC%D8%AA++%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87">حجت حسن زاده<sup>*</sup> </a><sup><a href="http://jma.srbiau.ac.ir/article_5188_220.html#au2">2</a></sup> ؛ <a href="http://jma.srbiau.ac.ir/?_action=article&amp;au=32170&amp;_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86">محمد قدیری تلاقیان<sup>*</sup> </a><sup><a href="http://jma.srbiau.ac.ir/article_5188_220.html#au2">2</a></sup></font> </td></tr> <tr><td colspan="2" style="padding: 1px 5px 1px 5px"><font face="Mihan-Nassim"><sup id="au1">1</sup>نویسنده اول و مسئول مکاتبات.</font></td></tr> <tr><td colspan="2" style="padding: 1px 5px 1px 5px"><font face="Mihan-Nassim"><sup id="au2">2</sup>ندارد</font></td></tr> <tr><td colspan="2" style="padding: 5px 5px 0 5px" class="arial"><font face="Mihan-Nassim"><b>چکیده</b></font></td></tr> <tr><td colspan="2" style="padding: 1px 5px;text-align: justify;" id="abs_fa" class="article_abstract"><font face="Mihan-Nassim">هزینه یابی بر مبنای فعالیت شناخته شده ترین نوآوری بیست سال گذشته در حسابداری مدیریت بوده و مفهوم اولیه آن مبتنی بر این قضیه است که هزینه های سربار نباید فقط بر مبنای حجم تخصیص یابند. مسئله ای که همه رویکردهای هزینه یابی بر مبنای فعالیت را تحت تأثیر خود قرار می دهد، اتکای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت به تخمین هاست که یکی از موارد نقصان این سیستم می باشد. لذا هزینه یابی بر مبنای فعالیت فازی به عنوان یک رویکرد مرتفع کننده این نقصان، ایجاد شد. هدف ایجاد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت فازی بسط متدولوژی تخمین پارامترها بر مبنای تئوری مجموعه فازی است که میتواند دانش مرتبط با اطلاعات ذاتاً مبهم و نادرست را باسیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ترکیب کرده و آن را بهبود بخشد. در این مقاله مفاهیم مرتبط با هزینه یابی برمبنای فعالیت فازی معرفی شده و فرآیند ایجاد مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت فازی مورد بحث قرار می گیرد. درادامه با نحوه به کارگیری هزینه یابی بر مبنای فعالیت فازی در یک شرکت تولیدی آشنا خواهیم شد. در مقایسه باهزینه یابی بر مبنای فعالیت، سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت فازی اطلاعات بیشتر و با ارزشتری را برای تصمیم گیری ارائه می دهد.</font></td></tr> <tr><td colspan="2" style="padding: 15px 5px 0 5px" class="arial"><font face="Mihan-Nassim"><b>کلیدواژگان</b></font></td></tr> <tr><td colspan="2" style="padding: 1px 5px"> <font face="Mihan-Nassim"><a href="http://jma.srbiau.ac.ir/?_action=article&amp;kw=16185&amp;_kw=%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87+%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C+%D8%A8%D8%B1+%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C+%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA">هزینه یابی بر مبنای فعالیت</a>؛ <a href="http://jma.srbiau.ac.ir/?_action=article&amp;kw=25983&amp;_kw=%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87+%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C+%D8%A8%D8%B1+%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C+%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA+%D9%81%D8%A7%D8%B2%DB%8C">هزینه یابی بر مبنای فعالیت فازی</a>؛ <a href="http://jma.srbiau.ac.ir/?_action=article&amp;kw=25984&amp;_kw=%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87+%D9%81%D8%A7%D8%B2%DB%8C">تئوری مجموعه فازی</a>؛ <a href="http://jma.srbiau.ac.ir/?_action=article&amp;kw=25985&amp;_kw=%D8%B9%D8%AF%D8%AF+%D9%81%D8%A7%D8%B2%DB%8C%0D%0A%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB%DB%8C">عدد فازی مثلثی</a>؛ <a href="http://jma.srbiau.ac.ir/?_action=article&amp;kw=25986&amp;_kw=%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86">غیرفازی کردن</a></font> </td></tr> <tr><td colspan="2" style="padding: 25px 5px 0 5px"><font face="Mihan-Nassim"><b class="arial">عنوان مقاله</b> [English]</font></td></tr> <tr><td colspan="2" dir="ltr" style="padding: 1px 5px"><font face="Mihan-Nassim">Fuzzy Activity Based Costing</font></td></tr> <tr><td colspan="2" style="padding: 5px 5px 0 5px"><font face="Mihan-Nassim"><b class="arial">چکیده</b> [English]</font></td></tr> <tr><td colspan="2" dir="ltr" id="abs_en" class="article_abstract" style="padding: 1px 5px;text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim">ABC is New Paradigm in Managerial Accounting This Study Investigates<br>the new Paradigm in ABC as Fuzzy Activity Based Costing. Comparative of<br>this Method with ABC. Accrued Many Information and Usefulness for<br>Decision Making.</font></td></tr> <tr><td colspan="2" style="padding: 15px 5px 0 5px"><font face="Mihan-Nassim"><b class="arial">کلیدواژگان</b> [English]</font></td></tr> <tr><td colspan="2" dir="ltr" style="padding: 1px 5px"><font face="Mihan-Nassim"> ABC, Fuzzy ABC, fuzzy set theory, Unfuzzy </font></td></tr></tbody></table><font face="Mihan-Nassim"><a><br></a></font></div><font face="Mihan-Nassim"> </font> text/html 2016-12-20T15:59:16+01:00 tavazon.ir جواد پورغفار اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران http://tavazon.ir/post/968 <div align="center"><img title="UTF_8____________23" alt="UTF_8____________23" src="http://1st-auditing.um.ac.ir/uploading/1st-auditing.um.ac.ir/images/UTF_8____________23.jpg" width="391" height="557"></div> text/html 2016-12-05T16:16:02+01:00 tavazon.ir جواد پورغفار استراتژی اقیانوس آبی http://tavazon.ir/post/967 <p align="justify"><font size="4" face="Mihan-Nassim">در سال ۲۰۰۵ کتابی تحت عنوان راهبرد اقیانوس آبی که حاصل کار بیست ساله پروفسور چان کیم و پروفسور رنه مابورنیا بود، منتشر شد و در کمتر از یک سال میلیونها نسخه از آن به چهل و یک زبان دنیا ترجمه و فروخته شد. استراتژی اقیانوس آبی نتیجه دو دهه تحقیق و مطالعه بر روی بیش از ۱۵۰ حرکت استراتژیک دنیا در بیش از ۳۰ صنعت متفاوت در طی ۱۰۰ سال گذشته است، این رویکرد بکارگیری پیروی هم‌زمان از دو نوع استراتژی تمایز و استراتژی کاهش هزینه می‌باشد. در عین حال مجموعه‌ای از متدولوژِها و ابزارهای مدیریتی برای ایجاد یک فضای بازار جدید و بی رقیب را در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دهد.</font></p><br> text/html 2016-12-05T15:53:56+01:00 tavazon.ir جواد پورغفار استراتژی اقیانوس آبی و توسعه حسابداری مدیریت استراتژیک http://tavazon.ir/post/966 <div align="justify"><h1 class="citation_title"><font face="Mihan-Nassim">استراتژی اقیانوس آبی و توسعه حسابداری مدیریت استراتژیک</font></h1><font face="Mihan-Nassim"><a><br><b class="arial">مقاله 3</b>، </a><a href="http://jmaak.srbiau.ac.ir/issue_1550_1574_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+5%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+18%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1395%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-137.html">دوره 5، شماره 18</a>، تابستان 1395، صفحه 29-53 &nbsp;<a style="display: noned;" href="http://jmaak.srbiau.ac.ir/?_action=xml&amp;article=8633" title="XML" target="_blank"><img alt="XML" src="http://jmaak.srbiau.ac.ir/images/icon/xml1.png" style="vertical-align: middle;" border="0"></a> <span class="spdf"><a href="http://jmaak.srbiau.ac.ir/article_8633_6e8f0d01903ad01af1491f1bb5845f16.pdf" target="_blank" class="pdf">اصل مقاله (1065 K)</a></span></font> <table dir="rtl" width="533" height="1205" cellspacing="2" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><td colspan="2" style="padding: 7px 5px 0 5px"><font face="Mihan-Nassim"><br></font></td></tr><tr> <td colspan="2" style="padding: 0 5px 2px 5px" id="ar_tp"><font face="Mihan-Nassim">نوع مقاله: مقاله پژوهشی</font></td> </tr> <tr><td colspan="2" style="padding: 1px 5px 1px 5px" class="arial"><font face="Mihan-Nassim"><b>نویسندگان</b></font></td></tr> <tr><td colspan="2" style="padding: 1px 5px 1px 5px"> <font face="Mihan-Nassim"><a href="http://jmaak.srbiau.ac.ir/?_action=article&amp;au=42734&amp;_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%DB%8C">محمد نمازی</a><sup><a href="http://jmaak.srbiau.ac.ir/article_8633_0.html#au1">1</a></sup> ؛ <a href="http://jmaak.srbiau.ac.ir/?_action=article&amp;au=52913&amp;_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C">محمدحسین قدیریان آرانی</a><sup><a href="http://jmaak.srbiau.ac.ir/article_8633_0.html#au2">2</a></sup> ؛ <a href="http://jmaak.srbiau.ac.ir/?_action=article&amp;au=52914&amp;_au=%D8%AD%D8%B3%D9%86++%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD%DB%8C+%D9%86%D8%A7%D9%81%DA%86%DB%8C">حسن فتاحی نافچی</a><sup><a href="http://jmaak.srbiau.ac.ir/article_8633_0.html#au3">3</a></sup></font> </td></tr> <tr><td colspan="2" style="padding: 1px 5px 1px 5px"><font face="Mihan-Nassim"><sup id="au1">1</sup>استاد حسابداری دانشگاه شیراز</font></td></tr> <tr><td colspan="2" style="padding: 1px 5px 1px 5px"><font face="Mihan-Nassim"><sup id="au2">2</sup>دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه شیراز</font></td></tr> <tr><td colspan="2" style="padding: 1px 5px 1px 5px"><font face="Mihan-Nassim"><sup id="au3">3</sup>دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه اصفهان</font></td></tr> <tr><td colspan="2" style="padding: 5px 5px 0 5px" class="arial"><font face="Mihan-Nassim"><b>چکیده</b></font></td></tr> <tr align="justify"><td colspan="2" style="padding: 1px 5px;text-align: justify;" id="abs_fa" class="article_abstract"><font face="Mihan-Nassim">هدف اصلی این پژوهش بررسی قابلیت های فنون جاری حسابداری مدیریت استراتژیک در به کارگیری استراتژی اقیانوس آبی و<br>تأثیرات احتمالی حسابداری مدیریت استراتژیک و فنون آن از این نوع استراتژی است. پژوهش حاضر از انواع پژوهش های کیفی بوده و از روش کتابخانه ای برای جمع آوری مطالب آن استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که برخی از تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک نه تنها قابلیت کاربرد برای پیاده سازی و اجرای استراتژی اقیانوس آبی را دارند بلکه از اجزای ضروری آن به حساب می آیند؛ از جمله تحلیل چرخه عمر، قیمت گذاری استراتژیک، تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش، هزینه یابی هدف، هزینه یابی کایزن، بودجه ریزی کایزن، هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت و ارزیابی متوازن. با وجود این، اکثر این تکنیک ها برای کمک به مدیریت استراتژیک مبتنی بر اقیانوس آبی نیازمند تعدیلاتی هستند. به بیان دیگر، حسابداری مدیریت استراتژیک برای سودمند بودن در تدوین، پیاده سازی، تداوم و ارزیابی استراتژی اقیانوس آبی نیاز به پیشرفت هایی دارد. توجه به صنایع جانشین وجایگزین، مطلوبیت برای خریدار )از جمله غیرمشتریان(، عوامل انسانی، رفتاری و نامشهود مهمترین پیشرفت های لازم برای حسابداری مدیریت استراتژیک در این زمینه هستند. بنابراین نتیجه گیری می شود که حسابداری مدیریت استراتژیک از نوع رنگ استراتژی شرکت تأثیر می پذیرد، اما با انجام تعدیلاتی در فنون آن، کماکان می توان سودمندی این سیستم اطلاعاتی را حفظ کرد.</font><br></td></tr> <tr><td colspan="2" style="padding: 15px 5px 0 5px" class="arial"><font face="Mihan-Nassim"><b>کلیدواژگان</b></font></td></tr> <tr><td colspan="2" style="padding: 1px 5px"> <font face="Mihan-Nassim"><a href="http://jmaak.srbiau.ac.ir/?_action=article&amp;kw=41214&amp;_kw=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C+%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3+%D8%A2%D8%A8%DB%8C">استراتژی اقیانوس آبی</a>؛ <a href="http://jmaak.srbiau.ac.ir/?_action=article&amp;kw=41215&amp;_kw=%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA">نامربوط کردن رقابت</a>؛ <a href="http://jmaak.srbiau.ac.ir/?_action=article&amp;kw=41216&amp;_kw=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C+%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3+%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2">استراتژی اقیانوس قرمز</a>؛ <a href="http://jmaak.srbiau.ac.ir/?_action=article&amp;kw=41217&amp;_kw=%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86+%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86+%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9">فنون نوین حسابداری مدیریت استراتژیک</a></font> </td></tr> <tr><td colspan="2" style="padding: 25px 5px 0 5px"><font face="Mihan-Nassim"><b class="arial">عنوان مقاله</b> [English]</font></td></tr> <tr><td colspan="2" dir="ltr" style="padding: 1px 5px"><font face="Mihan-Nassim">Blue Ocean Strategy and the Development of Strategic Management Accounting</font></td></tr> <tr><td colspan="2" style="padding: 5px 5px 0 5px"><font face="Mihan-Nassim"><b class="arial">چکیده</b> [English]</font></td></tr> <tr><td colspan="2" dir="ltr" id="abs_en" class="article_abstract" style="padding: 1px 5px;text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim">The main purpose of this study is to investigate the role of current Strategic Management Accounting (SMA) techniques in applying Blue Ocean Strategy (BOS) and identifying possible effects of this type of strategy on SMA and its techniques. This study is a qualitative research that is based on the library of archive data collection approach. Findings show that some of the SMA techniques (including life cycle analysis, strategic pricing, value chain analysis, target costing, kaizen costing and budgeting, ABC, ABM, and BSC) not only are applicable to implement BOS, but also are essential components. However, most of these techniques in assisting strategic management based on the blue ocean ideas require some modifications. That is, SMA for being useful in the formulation, implementation, sustainability and evaluation of BOS requires some improvements. Consideration to the substitutes and alternatives, buyer utility (including non-customers), human, behavioral and intangible factors are the most important required factors for advancement of SMA in this field. Therefore, it is concluded that SMA is affected by color of the firm strategy. However, it still can maintain the usefulness of the information system by some adjustments in its techniques.</font></td></tr> <tr><td colspan="2" style="padding: 15px 5px 0 5px"><font face="Mihan-Nassim"><b class="arial">کلیدواژگان</b> [English]</font></td></tr> <tr><td colspan="2" dir="ltr" style="padding: 1px 5px"><font face="Mihan-Nassim"> Blue Ocean Strategy, Create Uncontested Market Space, Make the Competition Irrelevant, Modern Strategic Management Accounting Techniques </font></td></tr></tbody></table><br><h1 class="citation_title"><span class="spdf"><a href="http://jmaak.srbiau.ac.ir/article_8633_6e8f0d01903ad01af1491f1bb5845f16.pdf" target="_blank" class="pdf">اصل مقاله (1065 K)</a></span></h1></div><font face="Mihan-Nassim"> </font> text/html 2016-11-22T10:29:59+01:00 tavazon.ir جواد پورغفار رابرت ساموئل کاپلان(1940 - ) http://tavazon.ir/post/965 <div align="justify"><div align="center"><b><font color="#CC0000" face="Mihan-Nassim" size="4"><a style="font-size: 11px; line-height: 18px;" id="ctl00_cphMiddle_SAMPARL_Web_View_ArticleUI_ArticleListControl10cphMiddle_3408_egItems_ctl04_hlImage" href="http://www.hesabras.com/fa/article/30/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%a6%d9%84-%da%a9%d8%a7%d9%be%d9%84%d8%a7%d9%86-1940-"><img id="ctl00_cphMiddle_SAMPARL_Web_View_ArticleUI_ArticleListControl10cphMiddle_3408_egItems_ctl04_imgArticle" title="رابرت ساموئل کاپلان" src="http://www.hesabras.com/MediaServer/MuHzyqP1mtiVVeJq4iVaa1/181_0_2014_6_120_0_0_jpg/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%a6%d9%84-%da%a9%d8%a7%d9%be%d9%84%d8%a7%d9%86-1940-.jpg" alt="رابرت ساموئل کاپلان" style="border-color:#9A9A9A;border-width:1px;border-style:Solid;width:120px;"></a> <br>طراح حسابداری بر مبنای فعالیت و کارت امتیازی متوازن&nbsp;&nbsp; &nbsp; </font></b><font color="#CC0000"><br></font></div><br><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;رابرت ساموئل کاپلان (Robert Samuel Kaplan) محقق حسابداری و مورد تقدیر جامعه بین‌المللی است. او زندگی جدیدی به حسابداری صنعتی بخشیده است و نقش حسابداری در مدیریت تجاری و برنامه‌ریزی استراتژیک را متحول ساخته است. او در 1940 در نیویورک به دنیا آمد. پدرش معلم درس علوم اجتماعی در دبیرستان و رئیس یک مدرسـه عمومی در نیـویورک و مادرش منشی مدرسه بود. کاپلان تا سن 10 سالـگـی با خانواده و دو خواهر کوچکش زندگی می‌کـرد و بعد از فارغ‌التحصیـلی از دبیـرستان در 1957 وارد انـسـتیتـوی تکنـولوژی ماساچـوست (Massachusetts Institute&nbsp; of Technology) شد و لیسانس و فوق‌لیسانس خود را در مهندسی الکترونیک از آن انستیتو دریافت کرد. پس از فارغ‌التحصیلی به مدت دو سال با شرکت میتره (Mitre) و شرکت تحقیق و برنامه‌ریزی که هر دو شرکتهای مشاور سیستمهای فنی بودند کارکرد.</font><br><font face="Mihan-Nassim" size="4">کاپلان در جست‌وجوی تغییر در زندگی&nbsp; کاری خود بود و به همین علت در مقطع دکتری، رشته تحقیق در عملیات را انتخاب کرد و در دانشگاه کرنل (Cornell) ثبت‌نام کرد. واحدهای درسی زیادی در این رشته وجود داشت که علاقه او را به حسابداری و امور مالی برانگیخت و نهایتاً با تکمیل دوره دکتری در 1968 کاپلان عضو هیئت علمی دانشگاه کارنگی ملون شد. با تشویق یوجی اجیری (Yuji Ijiri)، بیـل کوپـر (Bill Cooper) و سایر استادان دانشگاه کارنگی تدریس و تحقیق کاپلان بر حسابداری مدیریت و مالی متمرکز شد. او به جز یک‌سال که استاد مدعو دانشگاه شیکاگو بود به مدت 15 سال در دانشگاه کارنگی باقی ماند و به‌عنوان رئیس دانشکده نیز به مدت شش سال فعالیت داشت تا اینکه در 1984 عضو هیئت علمی دانشکده امور تجاری هاروارد گردید. ...</font><br><br><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;</font><br><br><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;برای مشاهده متن کامل روی پیوند زیر کلیک کنید. </font><br><img src="http://www.hesabras.com/image/pdfsmall.gif">&nbsp;<a style="font-size: 11px; line-height: 18px;" target="_blank" href="http://www.hesabras.com/Content/Media/article/Robert%20Samuel_30.pdf" dir="ltr">Robert Samuel_30.pdf</a><br></div> text/html 2016-11-22T10:18:14+01:00 tavazon.ir جواد پورغفار ویلیام جوزف واتر (1905-1990) http://tavazon.ir/post/963 <div align="center"><br><font color="#990000"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><a style="font-size: 11px; line-height: 18px;" id="ctl00_cphMiddle_SAMPARL_Web_View_ArticleUI_ArticleListControl10cphMiddle_3408_egItems_ctl03_hlImage" href="http://www.hesabras.com/fa/article/48/%d9%88%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%88%d8%b2%d9%81-%d9%88%d8%a7%d8%aa%d8%b1-1905-1990-"><img id="ctl00_cphMiddle_SAMPARL_Web_View_ArticleUI_ArticleListControl10cphMiddle_3408_egItems_ctl03_imgArticle" title="ویلیام جوزف واتر" src="http://www.hesabras.com/MediaServer/ixtjzqGeKkOIfitxjRowU3/245_0_2014_7_120_0_0_jpg/%d9%88%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%88%d8%b2%d9%81-%d9%88%d8%a7%d8%aa%d8%b1-1905-1990-.jpg" alt="ویلیام جوزف واتر" style="border-color: rgb(154, 154, 154); border-width: 1px; border-style: solid;" height="176" width="131"></a><br>ارائه دهنده تئوری وجوه در حسابداری</font></b></font><br></div><div align="justify"><br><font face="Mihan-Nassim" size="4">ویلیام جوزف واتر (Wiliam Joseph Vatter) استاد دانشگاه شیکاگو و کالیفرنیا و نویسنده تئوری وجوه در حسابداری و کاربرد آن برای گزارشگری مالی در 1947 می‌باشد. ویلیام واتر یک تئوری را شکل داد که منطق زمینه‌ای حسابداری مدرن را نشان می‌دهد. او هر دو تئوری مالکیت و تئوری واحد تجاری را ناقص می‌دانست؛ چراکه معتقد بود این تئوری‌ها، سازمان را در خدمت نگهداری حسابها در می‌آورند و در نتیجه منجر به عینیت که هدف غائی تمام تحلیل‌های کمیّ است نمی‌شوند. در نظر او عینیت برای مدیریت مهم است چرا که باید مداوماً میان رخدادهای واقعی انتخاب کند و تصمیم بگیرد که آن هم در حوزه قلمرو حسابداری مدیریت است. آن موقع است که نقصان حسابداری سنّتی مشهود می‌شود.</font><br><br><font face="Mihan-Nassim" size="4">در تئوری واتر مفهوم حسابهای مستقل یا وجوه مستقل،یک مفهوم اصلی است که جهت دستیابی به واقعیت به‌کار رفته است. یک حساب مستقل، حوزه‌ای از عملیات، یک مرکز منافع یا یک مرکز توجه است. در یک مثال او شش حساب مستقل را بیان می‌کند: حساب مستقل بانک و وجوه نقد، حساب مستقل عملیات عمومی، یک حساب سرمایه‌گذاری، دو حساب اندوخته یکی برای اقلام جاری و دیگری برای اقلام سرمایه گذاری و حساب مستقل سرمایه او. برای هر حساب مستقل، یک تراز‌نامه به‌شکل مرسوم و یک صورت عملیات وجوه پیشنهاد داد. ...</font><br><br><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;</font><br><br><font face="Mihan-Nassim" size="4">برای مشاهده متن کامل روی پیوند زیر کلیک نمایید.</font><br><br>&nbsp;<img src="http://www.hesabras.com/image/pdfsmall.gif">&nbsp;<a style="font-size: 11px; line-height: 18px;" target="_blank" href="http://www.hesabras.com/Content/Media/article/andishmandan-Wiliam%20Joseph%20Vatter_48.pdf" dir="ltr">andishmandan-Wiliam Joseph Vatter_48.pdf</a><br><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;</font><br></div> text/html 2016-11-22T10:00:14+01:00 tavazon.ir جواد پورغفار یوجی ایجیری http://tavazon.ir/post/962 <div id="ctl00_cphMiddle_SAMPARL_Web_View_ArticleUI_ArticleDetail00cphMiddle_29_pnlImage" class="imageBorder correctFloat" align="center"> <a style="font-size: 11px; line-height: 18px;" id="ctl00_cphMiddle_SAMPARL_Web_View_ArticleUI_ArticleDetail00cphMiddle_29_hplImage" title="یوجی ایجیری" class="fancybox" rel="ctl00_cphMiddle_SAMPARL_Web_View_ArticleUI_ArticleDetail00cphMiddle_29" href="http://www.hesabras.com/Content/Media/image/2014/07/257_orig.jpg" target="_blank"><img id="ctl00_cphMiddle_SAMPARL_Web_View_ArticleUI_ArticleDetail00cphMiddle_29_imgArticle" title="یوجی ایجیری (1935- )" src="http://www.hesabras.com/MediaServer/O8ggQzSUvJe3Ih6Qjx7KH6/257_0_2014_7_100_0_0_jpg/%db%8c%d9%88%d8%ac%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%b1%db%8c.jpg" alt="یوجی ایجیری (1935- )" style="border-color: rgb(154, 154, 154); border-width: 1px; border-style: solid;" height="137" width="100"></a><br><div align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b>یوجی ایجیری</b> (<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B4_%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87" title="۲۴ فوریه">۲۴ فوریه</a> <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B3%DB%B5_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29" title="۱۹۳۵ (میلادی)">۱۹۳۵</a>، <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%A8%D9%87_%28%D8%B4%D9%87%D8%B1%29" title="کوبه (شهر)">کوبه</a>، <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86" title="ژاپن">ژاپن</a>) چهل‌ونه‌امین و تنها <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C" class="mw-redirect" title="آسیایی">آسیایی‌تبار</a> عضو <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C" title="تالار مشاهیر حسابداری">تالار مشاهیر حسابداری</a> است. وی در سال <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B8%DB%B9_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29" title="۱۹۸۹ (میلادی)">۱۹۸۹</a>، در (در ۵۴سالگی) به عنوان جوان‌ترین عضو تالار مشاهیر حسابداری برگزیده شد.</font><font face="Mihan-Nassim" size="5"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B4_%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87" title="۲۴ فوریه"> فوریه</a> <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B3%DB%B5_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29" title="۱۹۳۵ (میلادی)">۱۹۳۵</a> در شهر <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%A8%D9%87_%28%D8%B4%D9%87%D8%B1%29" title="کوبه (شهر)">کوبه</a>، مرکز استان هیوگو، <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86" title="ژاپن">ژاپن</a> زاده شد. از کودکی به <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C" class="mw-redirect" title="ریاضی">ریاضی</a> علاقه داشت. از این رو، در شش‌سالگی به <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87" title="مدرسه چرتکه">مدرسه چرتکه</a> رفت. پدرش <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7" title="نانوا">نانوا</a> بود؛ و هنگامی که وی کلاس دهم را می‌گذراند از او خواست کارهای <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C" title="حسابداری">حسابداریش</a> را انجام دهد. از این کار خوشش آمد و تصمیم گرفت <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%B4%D8%AF%D9%87" class="mw-redirect" title="حسابدار عمومی گواهی شده">حسابدار عمومی گواهی‌شده</a> شود.</font></div> </div>